Η Πρωτοβάθμια Επαγγελματική (Οργάνωση) Ένωση με την Επωνυμία “Ένωση Επαγγελματοβιοτεχνών – Εμπόρων Αρτέμιδας (Λούτσας) και έδρα την Άρτεμη Αττικής, που ιδρύθηκε το έτος 1983 και αναγνωρίσθηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ’ αρίθμ. 3244/83 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και είναι καταχωρημένο στα βιβλία εγκεκριμένων Σωματείων με αριθμό 12421 α. 3322/22.12.83 .

Το ανωτέρω επαγγελματικό Σωματείο θα διέπεται στο εξής από το παρακάτω καταστατικό, το νόμο 1712/1987 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 1746/88 και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Αρτέμιδα