Πρόεδρος

Φωτεινή Τσούρη

Αντιπρόεδρος Α’

Δημήτριος Καίας Καγιόπουλος

Αντιπρόεδρος Β’

Σάββας Ιωαννίδης

Γενικός Γραμματέας

Θέκλα (Μυρτώ) Βαρβιτσιώτη

Ταμίας

Γεώργιος Σταμούλος

Αναπλ. Ταμίας

Τράκας Δημήτριος

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας

Αλέξανδρος Κόκκωνας

Μέλος

Γεώργιος Καραμολέγκος

Μέλος

Χριστίνα Παναγιωτίδη